War Heritage Institute

Nieuws

Vandaag, Internationale Dag der Veteranen, hebben we drie documentaires, gerealiseerd door het WHI, online geplaatst. U kan die vanaf nu op ons YouTube-kanaal vinden.

De dag herinnert aan de 10 Belgische para's die in april 1994 in Kigali (Rwanda) werden vermoord en herdenkt bij uitbreiding alle militairen die tijdens humanitaire opdrachten of tijdens vredesmissies het leven lieten sinds de oorlog in Korea.

Bekijk thuis de drie afleveringen van de reeks "Journal de campagne", met onze veteranen in Congo, Rwanda en ex-Joegoslavië op https://www.youtube.com/channel/UCMLqBhLv1hEG6XQe7f16elA/videos

Meer weten...

Net wanneer de Eerste Wereldoorlog bijna achter de rug is (en dus in een heel verschillende context) krijgt zogenaamde “Spaanse” griep de wereld in zijn greep. In de winter 1918-1919 zijn er tot een miljard zieken, op een totale wereldbevolking van 1,9 miljard mensen. Het aantal overlijdens te wijten aan de pandemie wordt op 50 à 100 miljoen geschat. De epidemie maakt ook dodelijke slachtoffers in de wereld van de literatuur: Guillaume Apollinaire en Edmond Rostand overlijden aan de ziekte.

De site "Tous les jours curieux", gewijd aan fotografie, heeft beelden uit die tijd teruggevonden.

© C.Raymond / © to...

Meer weten...

De Trein der 1000, een co-realisatie van de Stichting Auschwitz en het War Heritage Institute, eert de herinnering aan de 25.267 personen die tussen 1942 en 1944 werden gedeporteerd naar Auschwitz. Een van hen is de Joods-Duitse schilder Felix Nussbaum.

Vanaf 1933 - het jaar waarin Hitler aan de macht komt - heeft deze kunstenaar te maken met vervolging en uitsluiting. Na een lange zwerftocht leeft hij jarenlang ondergedoken in Brussel. Na verraad in de zomer 1944 komt hij in de Kazerne Dossin terecht. Vandaar vertrekt hij met het laatste treinkonvooi naar Auschwitz. Op 9 augustus 1944 wordt hij vermoord. Kor...

Meer weten...

Ondertussen...

De deuren van onze 6 sites zijn gesloten, maar onze ploegen blijven tijdens de afzonderingsperiode paraat.

De historici en de collectiebeheerders bereiden de volgende tentoonstellingen voor, de administratieve diensten verzekeren een permanente opvolging, de bewakingsploegen beveiligen de installaties, … in afwachting van uw volgend bezoek aan onze fabelachtige collecties.

De situatie is uitzonderlijk en we stellen alles in het werk om met u in contact te blijven. We weten wel dat de directe confrontatie met een voorwerp uit het verleden een unieke ervaring blijft, maar de instelling probeert u toch te blijve...

Meer weten...

War Dead Register

Ga eens naar het War Dead Register van het War Heritage Institute. Het register is uitgebreid met de gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog (in geallieerde dienst, Belgische Weerstand,..). Je vindt er nu online het leven van meer dan 60.000 Belgische gesneuvelden uit voornamelijk de Tweede en de Eerste Wereldoorlog.

Wie behoorde(n) tot mijn familie, wie woonde(n) in mijn gemeente? Hoe verliep hun burger- en militaire leven? Waar en hoe zijn ze gesneuveld en waar is hun begraafplaats? Lees hun originele fiche uit het archief van de dienst Oorlogsgraven. Dat vind je allemaal in het War Dead Register. #cult...

Meer weten...

Update op 30 Maart.

De Nationale Veiligheidsraad en de federale regering hebben op donderdag 12 maart een reeks bijkomende maatregelen aangekondigd in het kader van de inspanningen die ons land levert om de coronaviruspandemie (COVID-19) in te dijken. Uit voorzorg worden bijvoorbeeld samenkomsten in afgesloten ruimtes verboden en wordt een “sociale afstand” aangeraden.

Het War Heritage Institute zal dan ook (t.e.m. 19 april) voor bezoekers gesloten zijn. Deze beslissing wordt met onmiddellijke ingang op onze zes sites toegepast (namelijk: Koninklijk Legermuseum Brussel, Fort van Breendonk, Dodengang Diksmui...

Meer weten...

Vanwege het coronavirus kan de Trein der 1000 van 5 tot 10 mei 2020 helaas niet doorgaan. De veiligheid van de deelnemende scholen en onze medewerkers primeert.

De Stichting Auschwitz en het War Heritage Institute (WHI) hebben wel een oplossing gevonden. De Trein der 1000 wordt verplaatst naar de periode van 6 tot 11 november 2020. We appreciëren enorm de inzet die de scholen dit schooljaar reeds hebben betoond. We danken hen voor hun initiatieven rond verdraagzaamheid, inclusiviteit en solidariteit met de medemens.

Blijf de Trein der 1000 volgen. Er volgt nog een trein van nieuwtjes. #TR1000 #cultur...

Meer weten...

Om de gezondheid van onze gemeenschappen te beschermen en de verspreiding van COVID-19 in te perken en te vertragen, hebben we besloten om ons programma af te gelasten. De studiedag "Asbest blootgesteld. Museum best Practices." wordt daarom geannuleerd.

We hopen hetzelfde programma te kunnen aanbieden in een latere periode. We houden u zeker op de hoogte.

Meer weten...

Beste publiek, Cultuur biedt zich bij u aan!

We beleven uitzonderlijke tijden. De quarantainemaatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten indijken, hebben tot de sluiting van onze sites geleid. En al zijn onze deuren gesloten, toch blijven we – figuurlijk – voor de wereld openstaan en willen we met onverminderd enthousiasme kennis doorgeven en delen! Om u in deze historische isoleringsperiode bij te staan en het contact met u te behouden, bereiden we talloze items voor die we dag na dag zullen vrijgeven en die u met uw familie en vrienden via onze Facebookpagina War Heritage Institute en onze e...

Meer weten...

Op 7 april wordt de genocide van de Tutsi's in Rwanda (7 april 1994) herdacht en dat is meteen ook de dag waarop alle veteranen worden geëerd. De Tweede Wereldoorlog eindigde op 8 mei 1945. Met het oog op de maatregelen opgelegd door de Veiligheidsraad  om de verspreiding van het coronavirus in ons land te bestrijden, heeft Defensie besloten het nationale herdenkingsprogramma af te gelasten. Het War Heritage Institute sluit zich volledig bij deze beslissing aan.

De instelling, gedragen door haar herdenkingsopdracht, zal niet nalaten op een geschikter ogenblik hulde te brengen aan de slachtoffers en hun familie...

Meer weten...